מהי תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית היא מפת דרכים לבדיקה והצגת הכדאיות הכלכלית של פעילות עסקית חדשה או קיימת. התוכנית העסקית פורסת בפני היזם או ההנהלה או משקיעים אתהתמונה העתידית של הפעילות בהיבטים שונים – תפעול, טכנולוגיה, שיווק, כלכלי ועוד ומאפשרת להם לצמצם את הסיכונים ואי הוודאות הטמונים בפעילות.

 

מהם סוגי תוכניות עסקיות?

קיימים שני סוגי תוכניות עסקיות עיקריות: האחת, תוכנית עסקית להקמת עסק חדש אשר מתמקדת בהיתכנות הכלכלית של הפעילות, המשאבים הנדרשים (תקציב, כוח אדם וכו'), הסיכויים והסיכונים הגלומים בהקמת הפעילות החדשה ואופן יישום התוכנית הלכה למעשה; השנייה, תוכנית עסקית לעסק קיים לצורך שיפור הפעילות העסקית, פיתוח עסקי או התרחבות למוצרים / שווקים חדשים.

 

מהן הסיבות לבניית תוכנית עסקית?

  • שיפור בתוצאות העסקיות בעסק קיים. תוכנית עסקית פנימית שמיועדת בראש ובראשונה לעסקים פעילים שנקלעו למשבר וזקוקים לתוכנית הבראה או לעסקים שחפצים ב"חישוב מחדש" של הפעילות העסקית הקיימת ובחינת כיוון אסטרטגי נוסף ו/או חדש. מטרת התוכנית היא שיפור מידי בתוצאות הכספיות של העסק.
  • גיוס מימון בעסק חדש או קיים. תוכנית עסקית המוצגת לגורם חיצוני (בנקים, קרנות, אנג'לים, חממות וכו') לצורך גיוס מימון הן באמצעות חוב ו/או הון לצורך פיתוח טכנולוגי, השקת מוצר ופריצה לשוק, רכישת ציוד ועוד.

בסיס התוכנית העסקית זהה בכל אחד מהמקרים, אולם התמקדות בחלקים מסוימים יותר מחלקים אחרים היא זו שעושה את ההבדל בין התוכניות העסקיות השונות. תוכנית עסקית טובה תהא זו שמתאימה את עצמה לקהל היעד שלה ולנסיבות כתיבתה. כך למשל, אם מדובר בגיוס הון נרצה להראות תשואה עודפת למשקיע כתוצאה מיישום התוכנית העסקית, בעוד שבמקרה של גיוס חוב נרצה להראות תזרים מזומנים חזוי שמאפשר יכולת החזר מספקת.

זאת ועוד, מומלץ שהתוכנית העסקית תישען על קרקע מוצקה, קרי על תחזיות ריאליות. אמנם עשוי להיות ניגוד עניינים בין היזם או ההנהלה שמטבע הדברים הםאופטימיים ולעתים קרובות רואים את המציאות בוורוד לבין הכלכלן שמכין את התוכניתהעסקית וחפץ לשקף את המציאות כפי שהיא. עריכת תוכנית עסקית מנותקת מהמציאות עלולהלהתגלות במהרה כלא רלוונטית ולהוביל במהירות לחדלות פירעון של העסק. האתגר הגדול בהכנת תוכנית עסקית הוא אפוא שימור גישה ריאלית מחד ומתןביטוי לפוטנציאל הגלום בפעילות העסקית מאידך.

 

הערך המוסף של הכנת תוכנית עסקית

הכנת תוכנית עסקית טומנת בחובה ערך מוסף רב ליזם או להנהלה. הכנת התוכנית כבר בשלבים המוקדמים של הרעיון העסקי, מאלצת את היזם ואת ההנהלה לחשוב על כל מיני היבטים בהקמת העסק, להתמודד מראש, עד כמה שאפשר, עם בעיות שעלולות לצוץ במהלך הדרך, וסביר שיהיו כאלה (ולא מעט) ולמצוא להם פתרונות ראויים בשלבים בהם עדיין קל לעשות זאת. זאת ועוד, הכנת תוכנית עסקית בשלב מוקדם מאפשרת להמציא אותה לגורמי מקצוע אחרים על מנת לקבל היזון חוזר והערות אשר יאפשרו לשפר ולחדד את הרעיון העסקי והוצאתו לפועל ביתר קלות.

 

קשרי הגומלין בין היזם וההנהלה לכלכלן

תוכנית עסקית היא תמיד פרי של דו שיח בין היזם או היזמים שעומדים מאחורי הרעיון להקים עסק חדש לבין הכלכלן שמכין וכותב את התוכנית העסקית, ואין זה משנה אם מדובר בפתיחת חנות שכונתית, הקמת "סטארט-אפ" או הקמת מפעל תעשייתי.

על הכלכלן לשבת עם היזם או ההנהלה ולהבין את הלך המחשבה שלהם, ללמוד עד לפרטים הקטנים את התוכניות והרעיונות שלהם, לבחון באור מפוכח את הנחות העבודה שלהם, להקשות על הערכותיהם לגבי היקף ההוצאות, ההשקעות הנדרשות, ובעיקר היקף ההכנסות החזויות. קל יחסית לדייק בהיקף הוצאות וההשקעות הנדרשות לפעילות השוטפת שלהעסק, אך קשה יותר לחזות במדויק את ההכנסות, שנגזרות מתנאי התחרות השוררים בענף ומושפעות מגורמים חיצוניים: גודל השוק, מתחרים, היתרון היחסי, הביקוש וכיוצ"ב.

בשלב זה, על הכלכלן להקשות על חיי היזם או ההנהלה, להעלות תרחישים שונים, ובעיקר, להשתחרר מהאופטימיות והביטחון העצמי של היזם או ההנהלה - שכבודם במקומם מונח והם הכרחיים – כדי להסביר להם את עובדות החיים על סמך הניסיון שצבר בבדיקות כלכליות בעבר, ובמידת הצורך, להזהיר אותם מביצוע צעד פזיז שעלול לסכן את כספם ולהסב להם אכזבה ומפח נפש.

הכלכלן אינו מבקר שתפקידו למנוע פרויקטים מסוכנים. רוב הפרויקטים החדשים הם מסוכנים. הוא צריך להבהיר ליזם ולמשקיע לקראת מה הם הולכים, ולברר האםהם ערוכים לחיות ולשרוד גם את התרחישים הפסימיים, האפשריים, לרבות אובדן כל השקעתם.

הכלכלן צריך לראות את עצמו שותף לעסק החדש, ועליו לנסות לייצר דיאלוגפורה שבו הוא רותם את ניסיונו המקצועי, את כלי העבודה היישומיים שלו ואת מכלול יכולותיו האישיות כדי לשרת יזם, בעל רעיון / הנהלה שזקוקים לתמיכה הזאת. זהו הליך של שיחה וויכוח כאשר לשני הצדדים יש אותה מטרה. איכות השיתוף וההבנה בינו לבין היזם הינם גורמים מכריעים המשפיעים על איכות התוכנית העסקית.

אנו בחברת לאור ייעוץ והשקעות מבינים זאת היטב ודואגים ללוות אותךלכל אורך הדרך, במטרה להכיר לעומק את העסק החדש או הקיים ולספק לך כלי אנליטי להגדרת המודל העסקי של העסק לצד קבלת החלטות על בסיס כללי החלטה כלכליים (רווח,תשואה).