פתרונות מימון ואשראי

חברת לאור ייעוץ והשקעות מספקת לחברות ועסקים שירותי גיוסי חוב וייעוץ מימוני עבור החלטה על גיוס חוב בנקאי או חוץ-בנקאי.

פתרונות מימון ואשראי

חברת לאור ייעוץ והשקעות מספקת לחברות ועסקים שירותי גיוסי חוב וייעוץ מימוני עבור החלטה על גיוס חוב בנקאי או חוץ-בנקאי; מימון מחדש אופטימלי של חוב קיים, מימון עסקאות רכישה, מימון השקעה משמעותית, ארגון מחדש של חוב ועוד. החברה עובדת בצמוד עם סמנכ"לי כספים, מנכ"לים ובעלים של חברות ועסקים, ומטפלת בעסקאות מימון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ויותר בשנה.

היכרות מעמיקה עם מקורות המימון

בחברה אנשי מקצוע בכירים, יוצאי שוק ההון, המערכת הבנקאית וחברות ייעוץ בינ"ל. לצוות החברה ניסיון עשיר בייעוץ מימוני והוא בעל היכרות מעמיקה עם טעמיהם ויתרונותיהם של המממנים השונים. כחלק משירותי הייעוץ, החברה מובילה מהלכים להפחתת עלויות מימון, שיפור נזילות, שחרור בטחונות ויצירת מקורות לצמיחה, וכן בונה את חבילת המימון האופטימאלית ללקוח ומלווה אותו בכל הליך גיוס המימון.

השירותים שאנו מספקים:

  • ייעוץ מימוני וגיוס חוב בנקאי, לרבות הלוואות בערבות המדינה;
  • ליווי חברות ועסקים במחזור חוב או בפריסת חוב מחדש;
  • התוויית מתווה הגיוס האופטימלי וליווי הלקוח עד לסגירה פיננסית;
  • בחינת עמידה במבחני חלוקת דיבידנד והפחתת הון;
  • ליווי הסדרי חוב;
  • מתן חוות דעת כלכליות בנושאים מימוניים.

 

התמחות בגיוס אשראי

מחנק האשראי במערכת הבנקאית, לצד העמדת אשראי במסורה והמשך עלייה במרווחי האשראי משפיעים יותר ויותר על זמינות מקורות המימון לפעילותם השוטפת של עסקים וחברות רבים.

חברת לאור ייעוץ והשקעות מעמידה לרשותך את טובי המומחים בתחום הבנקאות והפיננסים – בנקאים לשעבר, אנליסטים וכלכלנים, בעלי ניסיון ומוניטין רב - החל משלב הגדרת צרכי האשראי דרך ליווי בנקאי ועד להתמודדות מול המערכת הבנקאית באשר להפרות ה-Covenants שנקבעו.


שירותי גיוס אשראי מתמקדים בארבעה תחומים עיקריים:


  • גיוס אשראי במסגרת קרנות בערבות המדינה וקרן פועלים לעסקים קטנים


בזכות הידע, הניסיון והמוניטין הרב בתחום פעילותה, נבחרה לאור ייעוץ והשקעות על ידי המרכז לליווי עסקים בשיתוף בנק הפועלים, קרן שכ"ל וארגון לה"ב, ללוות ולסייע ללקוחות השונים במתן ייעוץ עסקי וליווי בכתיבת תוכניות עסקיות, תמחור מוצרים, בדיקת היתכנות עסקית, הגשת בקשות אשראי לקרן פעלים לעסקים קטנים ולקרנות בערבות המדינה. החברה אף נבחרה על ידי בנק לאומי לשמש כיועצת חיצונית לקרן לאומי לעסקים קטנים.


אחוזי ההצלחה שלנו בגיוס אשראי שואפים ל-100% הודות לסינון הבדיקות הקפדניות שאנו מבצעים טרם הגשת בקשת האשראי.

בשלב ראשוני זה, שמבוצע ללא כל עלות, אנו בוחנים את נתוני העסק וכושר ההחזר על פי אמות מידות בנקאיות. פניות שלפי הערכותינו המקצועית תיפסלנה על ידי וועדת האשראי של הקרן / הבנק נפסלות על ידינו תוך מתן נימוקים ועצות ללקוח לשיפור כושר ההחזר.

בשלב הבא, ולאחר תיאום ציפיות עם הלקוח, אנו מכינים את בקשת האשראי כאשר לפני הגשתה לקרן / הבנק מתבצעת "וועדת אשראי" פנימית בחברה במסגרתה מוצגת הבקשה על ידי מכין הבקשה ונערך דיון מקיף לגבי צרכי האשראי של העסק, כושר ההחזר ויכולת העסק לפרוע בזמן סביר את התחייבויותיו, הביטחונות המוצעים וכו' במטרה לוודא שהבקשה תניח את דעתו המקצועית של היועץ הבודק מטעם הקרן ובהמשך גם את וועדת האשראי.

לאחר קבלת האישור מהקרן אנו מסייעים ללקוח לנהל משא ומתן עם מספר בנקים במקביל על מנת לקבל את ציטוט הריבית / תנאי ההלוואה הטובים ביותר עבורו.


  • גיוס אשראי בנקאי וחוץ-בנקאי

מחנק האשראי במערכת הבנקאית, לצד העמדת אשראי במסורה והמשך עלייה במרווחי האשראי עשויים להשפיע על זמינות מקורות המימון לפעילותם השוטפת של עסקים רבים. אנו נסייע לכם לגייס אשראי בנקאי ו/או חוץ-בנקאי לצרכים שונים (צמיחה, תהליך הבראה, השקעות וכד'), תוך מציאת נקודת האופטימום במבנה ההון באמצעות ניווט במשולש ה"מנוף פיננסי - שעבודים ואמות מידה פיננסיות - שיעור הריבית". השירות ניתן בדגש לפתרונות מימון יצירתיים וליווי הלקוח בממשק עם השחקנים השונים בתחום האשראי, תוך מתן דגש לממשק עם בנקים וקרנות למיניהן.


  • ייצוג החברה / העסק וניהול משא ומתן עם בנקים

הכרות רבת השנים של מומחי לאור את המערכת הבנקאית לצד הכרות אישית של אנשי מפתח בחטיבות השונות של הבנקים, תסייע לנו בייצוג החברה / העסק בניהול משא ומתן עם הבנקים וגופים פיננסים אחרים ותאפשר 'תפירת' חבילת מימון טובה יותר.


  • קביעת אמות מידה פיננסיות (Covenants)

יותר ויותר חברות נתונות כיום בלחץ פיננסי גובר כתוצאה מהמיתון. אחת ההשלכות של מצב זה היא הפרת אמות המידה הפיננסיות שנחתמו עם חברות בשנות הגאות במשק, עת היו רחוקות מהמצב בפועל. תנאים אלה נועדו להבטיח את החזר ההלוואה ושימשו סוג של כרית ביטחון לבנקים. היום, הכול נראה אחרת. ההתלבטות – דרישה לפירעון מיידי של ההלוואות בחברות שהפרו את אמות המידה הפיננסיות עליהן חתמו, או לא, מטרידה את ועדות האשראי של הבנקים ואת מנהלי הבנקים.

מומחי לאור שכיהנו כחברי וועדות אשראי במספר בנקים בעלי ניסיון עשיר בקביעת אמות מידה פיננסיות - איכותיות וכמותיות - שתהיינה מקובלות מחד על הבנקים ותעניק להם את אותה כרית ביטחון  ראויה ומאידך תיתן מרווח ביטחון סביר שיאפשר לחברות לעמוד באמות המידה הפיננסיות גם במידה והמיתון הנוכחי יעמיק ו/או יימשך תקופה ארוכה.  


עדיין ישנן שאלות?
התקשרו אלינו עוד היום
דוגמאות לעבודה שפורסמו
תחומי פעילות נוספים

חברת לאור מתמחה בביצוע הערכת שווי בלתי תלויות לצרכים מגוונים, כפי שעשויות להידרש למגוון מטרות.

לאור מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי במסגרת הליכים משפטיים או הליכי בוררות וגישור.

לצוות שלנו ניסיון עשיר ומוצלח בניתוח כלכלי מעמיק של כל היבטי השווי בעסקאות מיזוג ורכישה.

מומחי החברה מלווים ומייעצים לעסקים בבנייה וכתיבת תוכנית עסקית, הן לשימוש פנימי והן לשם הצגת העסק בפני משקיעים.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים ע"מ למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח.