הערכות שווי חברות ונגזרים

חברת לאור מתמחה בביצוע הערכת שווי בלתי תלויות לצרכים מגוונים, כפי שעשויות להידרש למגוון מטרות.

הערכת שווי חברות, מכשירים פיננסים ואופציות

אנו מתמחים בביצוע הערכת שווי בלתי תלויות לצרכים מגוונים, כפי שעשויות להידרש למגוון מטרות. החוזקה שלנו כמעריכי שווי מובילים נובעת מההיכרות המעמיקה שלנו עם השוק המקומי וענפי המשק השונים, הניסיון המקצועי רב השנים והידע התיאורטי הנרחב הנצבר אצל מנהלי החברה; כמו גם, עבודה הדוקה מול משרדי רו"ח המובילים (מחלקות כלכליות, מקצועיות וצוותי ביקורות) בארץ והרשות לניירות ערך.


הערכת שווי אינה רק פעולה טכנית של ניתוח דוחות כספיים אלא (ובעיקר) עבודת יצירה  שבה מעריך השווי מביא לידי ביטוי את כושר הניתוח שלו, ניסיונו והתובנה העסקית שלו


על פי רוב, הערכת שווי נדרשת בעתות משבר או לחץ: הליך ביקורת של סוף שנה, הגשת דוחות לרשויות מס, סכסוך עסקי או משפטי, מחלוקת בין בעלי מניות, רכישה / מכירה פוטנציאלית, בשלבים ראשונים של חברת הזנק וכו'. ואם לא די בכך, אזי ברוב המקרים קיימת רק הזדמנות אחת להציג את הערכת השווי ואת הנחות העבודה העומדים בבסיסה. למעשה, היה וחלילה מתברר שהערכת השווי אינה נשענת על הנחות עבודה מוצקים, זה כבר מאוחר מדי. הנזק כבר נעשה.

הערכת שווי אינה רק בגדר ניתוח טכני פורמלי של ספרי החברה בשנים קודמות, אלא (ובעיקר) היא מחייבת מעבר לממד סובייקטיבי לגבי התפתחות ההכנסות וההוצאות בעתיד. כל ההסתכלות קדימה והתחזיות העתידיות צריכות להיות מעוגנות בלימוד קפדני של החברה, ניתוח הסביבה עסקית, מבנה התחרות בענף, מגמות השוק, מבנה הביקוש למוצריו/שירותיו וכו'.

הערכת שווי אמינה צריכה אפוא להיות מדויקת הן בראייה לאחור והן במבטה קדימה; הן בניתוח הנתונים הפורמליים והן בקריאת השוק. השגת התוצאה האופטימלית משלבת איזון עדין בין ידע טכני, חוש עסקי ופרגמטיזם מסחרי.

הערכת שווי חברות דורשת מיומנות טכנית של מעריך השווי המנתח דוחות כספיים מהם הוא גוזר תרחישים עתידיים; ומנגד מחייבת חשיבה יצירתית בה מעריך השווי מאגד לכלל יצירה אחת את התובנות שלו, ניסיונו המקצועי וכושר הניתוח שלו.

הניסיון המשולב עתיר השנים של מנהלי לאור ייעוץ והשקעות מעיד כי ישנם מצבים ספורים בלבד בהם לא נתקבלו בעבר. ועדיין, בכדי להבטיח הערכת שווי שמייצגת נאמנה את הפוטנציאל של החברה המדוברת, מתגבש בכל הערכת שווי צוות מומחים בעל ידע וניסיון בתחום הרלוונטי.

לאור ייעוץ והשקעות ביצעה מאות אבות של עבודות עבור דוחות כספיים של חברות ציבוריות ופרטיות בארץ ובעולם. עבודות אלו עברו בהצלחה ביקורת של משרדי רואי החשבון המובילים בארץ, רשויות המס ולעתים גם של רשות ניירות ערך.

 

השירותים שאנו מציעים:

הערכות שווי לצרכי דיווח כספי:

 • הערכת שוי חברות ומגזרים
 • הערכת שווי אחזקות
 • הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים
 • ייחוס עלות רכישה (Purchase Price Allocation –PPA)
 • בחינה לירידת ערך  (Impairment)
 • הערכת שווי אופציות לעובדים
 • הערכת שווי הוגן אופציות משובצות ואופציות ריאליות
 • פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון / התחייבות מורכבים (OPM / PWERM / CCM)
 • הערכות שווי אגרות חוב להמרה, אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות
 • הערכות שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות
 • הערכת שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives)
 • הערכת שווי וניתוח סיכונים ל- IFRS 7 ול-IFRS 9


הערכות שווי לצרכי מס:

 • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים  (IP)
 • הערכת שווי לצרכי מס  של מניות רגילות (409A)
 • הערכת שווי אחזקות
 • הערכת שווי יחסי לצרכי מיזוג/פיצול


הערכות שווי לצרכי ליטיגציה:

 • הערכת שווי חברות ועסקים
 • הערכת שווי נזקים

עדיין ישנן שאלות?
התקשרו אלינו עוד היום
דוגמאות לעבודה שפורסמו
תחומי פעילות נוספים

לאור מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי במסגרת הליכים משפטיים או הליכי בוררות וגישור.

חברת לאור ייעוץ והשקעות מספקת לחברות ועסקים שירותי גיוסי חוב וייעוץ מימוני עבור החלטה על גיוס חוב בנקאי או חוץ-בנקאי.

לצוות שלנו ניסיון עשיר ומוצלח בניתוח כלכלי מעמיק של כל היבטי השווי בעסקאות מיזוג ורכישה.

מומחי החברה מלווים ומייעצים לעסקים בבנייה וכתיבת תוכנית עסקית, הן לשימוש פנימי והן לשם הצגת העסק בפני משקיעים.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים ע"מ למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח.