מיזוגים ורכישות

לצוות שלנו ניסיון עשיר ומוצלח בניתוח כלכלי מעמיק של כל היבטי השווי בעסקאות מיזוג ורכישה.

מיזוגים ורכישות

עסקאות M&A מחייבות בחינה דקדקנית של שווי העסקה והתנאים הכלכליים שעל בסיסם מבוצע המשא ומתן. לצוות לאור ייעוץ והשקעות ניסיון עשיר ומוצלח בניתוח כלכלי מעמיק של כל היבטי השווי בעסקאות מיזוג ורכישה, החל מהערכת שווי לצרכי העסקה, קביעת יחסי המיזוג, הערכת שווי תמורות מותנות דרך הכנת חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) ועד לבחינה מעמיקה של השוק והפוטנציאל הטמון בו, לרבות נתונים עסקיים של המתחרים בשוק, וביצוע בדיקות השוואתיות (Benchmark) נוספות.

עבודתנו מותאמת פרטנית לצרכי הלקוח ומתבססת על ניסיוננו הרחב והעשיר בחברות ותחומי פעילויות רבים. העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח תוך הקפדה על סודיות מלאה מול כל  הגורמים  הרלוונטיים במטרה לספק למקבלי ההחלטות כלים שימקסמו את תמורת העסקה על ידי מתן כלים יצירתיים שיאפשרו לבנות את העסקה בצורה אופטימלית ולהוציאה אל הפועל.

 

השירותים שאנו מציעים:

 

  • בחינת כדאיות העסקה.  הבחינה שאנו מבצעים מסייעת ללקוח בהבנת הפקת הערך המרבי מעסקת הרכישה שמצריכה הבנה עמוקה של מכלול ההיבטים העסקיים הטמונים בעסקה, דוגמת בחינת כדאיות העסקה בהיבט של שווי, בחינת תחזיות החברה המוכרת, השפעת העסקה על הדוחות הכספיים לאחר העסקה, ניתוח סינרגיות, השפעת העסקה על ביצועי החברה המוכרת/רוכשת בעתיד ושל ערך נכסיה הלא מוחשיים של החברה, ניתוח יכולת ההחזר ומבנה חוב אופטימלי, ביצוע ניתוח כלכליים שונים כגון ניתוח השוק והמיצוב התחרותי של החברה וכן בחינת חשיפות נוספות.
  • דוחות Pre-PPA. במקרים מסוימים קיימת חשיבות לביצוע הקצאת מחיר הרכישה טרם העסקה המתוכננת במטרה להעריך כבר בשלב בחינת העסקה את השפעתה על הדוחות הכספיים של החברה הרוכשת ולאחר העסקה ואת השלכות המיסוי של העסקה. לעבודת ה-Pre PPA עשויה להיות אפוא רלוונטית, אולי אף קריטית, לעצם ההחלטה לביצוע ואופן העסקה. במסגרת זו, מומחי לאור ייעוץ והשקעות מכינים פרופורמה של דו"ח הרווח וההפסד העתידי של החברה הרוכשת.
  • הקצאת מחיר הרכישה (Purchase Price Allocation –PPA). מומחי לאור ייעוץ והשקעות צברו ניסיון עשיר במגוון חוות דעת PPA לחברות ציבוריות בארץ ובעולם בכל ענפי המשק, והן מבוצעות בהתאם לסטנדרטים חשבונאיים בינלאומיים / מקומיים רלוונטיים.
  • בחינת נאותות כלכלית (Financial Due diligence) למיזוגים ורכישות. לאור יעוץ והשקעות מסייעת ללקוחותיה בביצוע בדיקת נאותות כלכלית לקראת עסקת רכישה או מיזוג. בדיקת נאותות קפדנית וממוקדת מאפשרת לגשר על פערי מידע ובכך להקטין את הסיכונים והחשיפות שנוטלת החברה הרוכשת על עצמה. בבדיקת הנאותות נבחנים, בין היתר, נאותות המידע הפיננסי וטיב אופייה של החברה או הפעילות הנרכשת, מנותחים תוצאותיה העסקיות, מזוהים מחוללי הרווח, מוגדרים מרכזי ההוצאות ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה. בחינת נאותות הינה כלי תומך להחלטה הסופית האם לרכוש או להשקיע בחברה.

עדיין ישנן שאלות?
התקשרו אלינו עוד היום
דוגמאות לעבודה שפורסמו
תחומי פעילות נוספים

חברת לאור מתמחה בביצוע הערכת שווי בלתי תלויות לצרכים מגוונים, כפי שעשויות להידרש למגוון מטרות.

לאור מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי במסגרת הליכים משפטיים או הליכי בוררות וגישור.

חברת לאור ייעוץ והשקעות מספקת לחברות ועסקים שירותי גיוסי חוב וייעוץ מימוני עבור החלטה על גיוס חוב בנקאי או חוץ-בנקאי.

מומחי החברה מלווים ומייעצים לעסקים בבנייה וכתיבת תוכנית עסקית, הן לשימוש פנימי והן לשם הצגת העסק בפני משקיעים.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים ע"מ למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח.