חוות דעת כלכלית לבית משפט

לאור מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי במסגרת הליכים משפטיים או הליכי בוררות וגישור.

חוות דעת מומחה כלכלי לבתי משפט

לעתים אנו ניצבים בפני סוגיות משפטיות אשר במרכזן נושאים כלכליים, פיננסיים וחשבונאיים הדורשים מעורבות של מומחים בתחום. מניסיוננו רב השנים עולה כי קיים יחס ישיר בין איכות חוות הדעת הניתנת לבין השגת מירב הזכויות מההליך המתנהל.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום הכלכלי, הפיננסי, החשבונאי והבנקאי לבתי משפט, לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור גישור. חוות דעת מומחה מסייעות בפתרון יחסים במספר מישורים: יחסי חברות – בעלים – מנהלים; יחסי ביטוח – לקוח; וכן יחסי בנק – לקוח. להלן פירוט נושאי חוות הדעת וסוגי התמחויות:

 • חוות דעת כלכלית;
 • הערכות שווי;
 • חוות דעת הוגנות (fairness opinions);
 • הגנה על זכויות מיעוט;
 • קניין רוחני;
 • הפרת זכויות יוצרים;
 • כסוכים בין בעלי מניות – דור שני ושלישי;
 • הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים;
 • הערכת שווי לקביעת מחירי מכירה;
 • הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקתם;
 • בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות;
 • חוות דעת כלכליות בנושאי אובדן רווחים, אובדן הכנסות והערכות נזק;
 • אובדן ופגיעה של מוניטין;
 • אומדן נזקים כתוצאה משריפות ופגעי טבע.

בשולי הדברים נוסיף ונאמר כי כתיבת חוות דעת כלכלית, המוגשת כעדות בבית משפט היא אחת המשימות הקשות והמאתגרות שכלכלן יכול להתמודד איתן. בניגוד לעבודות רבות שכתבנו במרוצת השנים, שלעולם איננו יכולים לדעת מי קרא אותן ועד כמה התעמקו בנבכי הניתוח ובמודל הכמותי, הרי שבחוות דעת מומחה שנכתבת על ידינו, אנו סמוכים ובטוחים שהעבודה תיקרא ותילמד עד אחרון הפרטים, בצורה ביקורתית מדוקדקת, כדי לנסות ולקעקע אותה בבית המשפט, בחקירה נגדית בבית המשפט או בחוות דעת מומחה של כלכלן אחר, שתוגש לבית המשפט. טעות בניסוח, שגיאת דפוס, טעות בחישוב או חו”ח כשל לוגי או כשל בהבנת העניין, כל אלה ינוצלו כדי לתקוף את העבודה, להציגה כבלתי אמינה, ואותנו כבעלי מלאכה שאינם יודעים את עבודתם.

לכן האתגר הוא להמציא מסמך מושלם, עד כמה שניתן, שיעמוד בביקורת הקשה הצפויה לו (הלגיטימית) וכמובן יעשה צדק עם הסוגיה הנבחנת.מדובר אפוא בעבודות המהוות תמיד אתגר אינטלקטואלי, מחייבות קריאה מדוקדקת וזהירה של חומר רב, שיקול דעת באשר למסקנות, כתיבה פשוטה, בהירה וקולחת. אנו אישית מאד אוהבים את תחום העיסוק הזה, שמחייב ריכוז עצום כדי להוציא מעצמנו את המיטב שבנו.

דוגמאות לפסקי הדין שלנו:
טל נ' אאורה השקעות בע"מ ואח'
סגל ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
ליגת תעשיות בע''מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין – חיפה
לוקיישנט סיסטמז בע"מ בעניין סעיף 303 בחוק החברות, התשנ"ט
עדיין ישנן שאלות?
התקשרו אלינו עוד היום
דוגמאות לעבודה שפורסמו
תחומי פעילות נוספים

חברת לאור מתמחה בביצוע הערכת שווי בלתי תלויות לצרכים מגוונים, כפי שעשויות להידרש למגוון מטרות.

חברת לאור ייעוץ והשקעות מספקת לחברות ועסקים שירותי גיוסי חוב וייעוץ מימוני עבור החלטה על גיוס חוב בנקאי או חוץ-בנקאי.

לצוות שלנו ניסיון עשיר ומוצלח בניתוח כלכלי מעמיק של כל היבטי השווי בעסקאות מיזוג ורכישה.

מומחי החברה מלווים ומייעצים לעסקים בבנייה וכתיבת תוכנית עסקית, הן לשימוש פנימי והן לשם הצגת העסק בפני משקיעים.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים ע"מ למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח.